Prawa autorskie                


PRAWA AUTORSKIE
DO SZTUK TEATRALNYCH


Prawa autorskie do zamieszczonych na tej stronie tekstów sztuk teatralnych reprezentuje

AGENCJA DRAMATU I TEATRU "ADiT"
Elżbieta Manthey, ul. Grójecka 186/124
(wejście od Włodarzewskiej)

Warszawa, 02-390   Polska

022 7839871, 022 8221199

www.adit.art.pl
agencja@adit.art.pl


Prezentacja publiczna - sceniczna, radiowa itp. wymaga uzyskania licencji.

Czerpanie dochodów tytułem wystawiania moich scenariuszy wiąże się z płaceniem tantiem.
Umowa licencyjna zawierana jest z agencją ADiT a stawki są negocjowane.


TANTIEMA   -   Wynagrodzenie autorskie ustalane procentowo lub kwotowo za wykorzystanie utworu

LICENCJA   -   Zezwolenie na korzystanie z utworu na ustalonym polu eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu korzystania
oraz warunków finansowych
.
 Zawarcie umowy licencyjnej powinno nastąpić przed rozpoczęciem korzystania z chronionych utworów.

W związku z przypadkami naruszenia moich praw autorskich

Z DNIEM 1. STYCZNIA 2016 ROKU WSZELKIE WYKORZYSTANIE MOICH SCENARIUSZY WYMAGA
UZYSKANIA LICENCJI OD AGENCJI ADIT.

Zawarcie umowy licencyjnej wiąże się z opłatą, która pobierana jest niezależnie od tego,
czy sztukę wystawia teatr amatorski, czy zawodowy.

W okresie przejściowym (do końca sezonu teatralnego 2015/2016) na poprzednich zasadach mogą eksploatować
moje scenariusze jedynie te zespoły, które wcześniej otrzymały moją zgodę drogą e-mailową.
W przypadku wystawień charytatywnych istnieje możliwość eksploatacji moich utworów

z pominięciem
płacenia tantiem pod następującymi warunkami:
  • znam i aprobuję cel, na który przekazywane są datki
  • datki przekazywane są w CAŁOŚCI (100%) na potrzebujących
  • do publicznej wiadomości podawane jest, że autorka zrezygnowała z tantiem i
    przekazała je na wspomniany cel
  • zostanie zawarta umowa licencyjna (ADiT).# Nie wyrażam zgody na swobodne interpretacje i adaptacje moich tekstów.


# Nie prowadzę rozmów ani negocjacji na tematy finansowe.

# Nie zawieram porozumień z pominięciem agencji, chyba że jest to tekst nowy pisany specjalnie
na zamówienie konkretnego teatru, reżysera, bądź wysyłany na konkurs dramatopisarski.

# Przypominam, że realizatorzy mają obowiązek podawania nazwiska autora i oryginalnego tytułu w
materiałach informujących o przedstawieniu.PRAWA AUTORSKIE
DO POZOSTAŁYCH
MOICH DZIEŁ


Wszelkie umowy dotyczące praw do pozostałych moich dzieł zawieram osobiście.

W sprawach artystycznych mile widziany kontakt drogą e-mailową.


UWAGA!

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych
"przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. (...)
Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. (...)
Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja,
jest przedmiotem prawa autorskiego. (...) Na egzemplarzach opracowania należy
wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.
"